تماس با ما

از اینکه با ما تماس می گیرید خوشحال هستیم.

شماره دفتر ای-سوال : ۵۲۲۲۷۹۰۳ – ۰۱۱ ( روزهای غیر تعطیل ۸ الـــی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۱ )

شماره های موبایل پشتیبانی ای – سوال : ۳۳۶۰ ۲۹۰ ۰۹۱۱ ( هفــت روز هفتــه ۸ الـــی ۲۲ )

آدرس دفتر : مازندران – چالوس – خ شهید منتظری – بعد از ساختمان پزشکان – جنب مجتمع فردوس – دفتر ای-سوال

ارتباط های غیر ضروری و یا ارسال فایل : info@e-soal.ir

اطلاعات wo.is سایت ای سوال ( لینک مشاهده )

domain:		e-soal.ir
ascii:		e-soal.ir
remarks:	(Domain Holder) Mehdi Ramezanzadeh
remarks:	(Domain Holder Address) golsorkhi, chalous, mazandaran, IR
holder-c:	mr4114-irnic
admin-c:	mi355-irnic
tech-c:		mi355-irnic
nserver:	ns.netafraz.com
nserver:	ns2.netafraz.com
last-updated:	۲۰۱۵-۱۲-۳۰
expire-date:	۲۰۲۱-۰۶-۱۲
source:		IRNIC # Filtered

nic-hdl:	mr4114-irnic
person:		Mehdi Ramezanzadeh
org:		ostadyab
e-mail:		
address:	golsorkhi, chalous, mazandaran, IR
phone:		+۹۸۱۱۵۲۲۲۷۹۰۳
source:		IRNIC # Filtered
nic-hdl:	mi355-irnic
org:		mihan rayaneh khazar