دانلود جزوه استخدامی آمار ( کامل ترین جزوات استخدامی آمار )

قیمت :
89500 تومان
50%
تخفیف هیجان انگیز برای شما
این محصول را فقط با 44750 تومان بخرید!
اعتبار باقیمانده این تخفیف
-
ثانیه
-
دقیقه
-
ساعت
-
روز
قیمت :
44750 تومان
89500 تومان
44750 تومان
89500 تومان
3.2
امتیاز 3.2 از 84 رای
جزوات استخدامی آمار

دانلود کامل ترین جزوه استخدامی آمار از ای سوال

آمار از دروس فوق العاده مهم است که در تمامی آزمون های استخدامی بسیاری از رده های شغلی از مواد درسی آن حتما نام آمار را مشاهده میکنیم.درسی بسیار مهم در آزمون های استخدامی بانک ها و ادارات دولتی که می تواند باعث موفقیت شما در آن رقابت علمی یا برعکس شکست شما شود.مطالعه منابع استاندارد آمار در کنار تست زدن می تواند مسیر موفقیت شما در این درس را بسیار هموار نماید لذا پیشنهاد میکنیم با مطالعه دقیق این بخش و بررسی محتویات این مجموعه با آگاهی به سراغ خرید و دانلود این مجموعه بروید.

بخش اول جزوه استخدامی آمار شامل درس آمار توصیفی

در واقع وظیفه آمار توصیف و ارائه وضعیت یک متغیر است تا بتوانیم پی به اوضاع و مقایسه وضعیت آن با گذشته و تلاش برای بهبود آن را بصورت علمی انجام دهیم.در آمار همواره یک جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرد و یک متغیر و یا یک ویژگی از آن جامعه آماری بررسی و ثبت میشود،برای مثال جامعه آماری دانش آموزان متوسطه و وضعیت تحصیلی را می توان یک نمونه به حساب آورد.

محتویات جزوه استخدامی امار در بخش آمار توصیفی :

  • ۴۲ صفحه جزوه آمار توصیفی که کاملا به دور از هر گونه اضافات به بررسی این درس می پردازد.

بخش دوم جزوه آمار مقدماتی استخدامی

این بخش شامل تمامی مفاهیم و توضیح کلیه بخش های مقدماتی آمار است که برای آزمون های استخدامی می تواند راه گشا باشد و شما را به روزهای اوج تحصیل خود بازگرداند

  • جزوه آمار مقدماتی شامل تمامی مباحث ابتدایی آمار است که ۵۵ صفحه می باشد.

و در نهایت جزوه آمار به زبان ساده

این بخش شامل مباحث زیر است :

فصل اول

آشنائی با نرمافزار و ورود دادهها
فصل دوم
نامگذاری متغیرها و ویرایش دادهها
فصل سوم
آمارهها
فصل چهارم
آمار توصیفی
فصل پنچم
تحلیل همبستگی
فصل ششم
آزمون تی
فصل هفتم
تحلیل واریانس یکراهه
فصل هشتم
تحلیل واریانس دوراهه
فصل نهم
تحلیل رگرسیون خطی یک و چند متغیره
فصل دهم
تحلیل عامل
فصل یازدهم
جداول توافقی و مجذور کای
فصل دوازدهم
تحلیل واریانس از راه تکرار آزمون
فصل سیزدهم
تحلیل واریانس چند متغیره
فصل چهاردهم
تحلیل رگرسیون اسمی دوارزشی
فصل پانزدهم
تحلیل رگرسیون اسمی چندارزشی
فصل شانزدهم
پایایی
فصل هفدهم
تحلیل کواریانس

با توجه به مباحث مطرح شده در این جزوات استخدامی آمار می توان گفت که این جزوه استخدامی آمار می تواند تمامی نیازهای شما عزیزان را در مبحث آمار مرتفع نماید تا انشاالله بتوانید به کلیه نمونه سوالات استخدامی آمار پاسخ دهید.

۴۴۷۵۰ تومان – سفارش و دانلود
3.2
امتیاز 3.2 از 84 رای
پیشنهاد مطالعه ای سوال به شما
78500 تومان
1
امتیاز 1 از 1 رای
content_copy 150 مگابایت
25623
% 20تخفیف
79600 تومان
99500 تومان
1.3
امتیاز 1.3 از 17 رای
content_copy
14813
75000 تومان
2.6
امتیاز 2.6 از 7 رای
content_copy 300 مگابایت
14331
89500 تومان
2.5
امتیاز 2.5 از 15 رای
content_copy 130 مگابایت
15260