ای سوال ۱۲ ساله شد (مشاهده اطلاعیه) clear
notifications_none

دانلود جزوه استخدامی آمار ( کامل ترین جزوات استخدامی آمار )

قیمت :
109500 تومان
50%
تخفیف هیجان انگیز برای شما
این محصول را فقط با 54750 تومان بخرید!
اعتبار باقیمانده این تخفیف
-
ثانیه
-
دقیقه
-
ساعت
-
روز
قیمت :
54750 تومان
109500 تومان
54750 تومان
109500 تومان
جزوات استخدامی آمار

دانلود کامل ترین جزوه استخدامی آمار از ای سوال

آمار از دروس فوق العاده مهم است که در تمامی آزمون های استخدامی بسیاری از رده های شغلی از مواد درسی آن حتما نام آمار را مشاهده میکنیم.درسی بسیار مهم در آزمون های استخدامی بانک ها و ادارات دولتی که می تواند باعث موفقیت شما در آن رقابت علمی یا برعکس شکست شما شود.مطالعه منابع استاندارد آمار در کنار تست زدن می تواند مسیر موفقیت شما در این درس را بسیار هموار نماید لذا پیشنهاد میکنیم با مطالعه دقیق این بخش و بررسی محتویات این مجموعه با آگاهی به سراغ خرید و دانلود این مجموعه بروید.

بخش اول جزوه استخدامی آمار شامل درس آمار توصیفی

در واقع وظیفه آمار توصیف و ارائه وضعیت یک متغیر است تا بتوانیم پی به اوضاع و مقایسه وضعیت آن با گذشته و تلاش برای بهبود آن را بصورت علمی انجام دهیم.در آمار همواره یک جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرد و یک متغیر و یا یک ویژگی از آن جامعه آماری بررسی و ثبت میشود،برای مثال جامعه آماری دانش آموزان متوسطه و وضعیت تحصیلی را می توان یک نمونه به حساب آورد.

محتویات جزوه استخدامی امار در بخش آمار توصیفی :

  • ۴۲ صفحه جزوه آمار توصیفی که کاملا به دور از هر گونه اضافات به بررسی این درس می پردازد.

بخش دوم جزوه آمار مقدماتی استخدامی

این بخش شامل تمامی مفاهیم و توضیح کلیه بخش های مقدماتی آمار است که برای آزمون های استخدامی می تواند راه گشا باشد و شما را به روزهای اوج تحصیل خود بازگرداند

  • جزوه آمار مقدماتی شامل تمامی مباحث ابتدایی آمار است که ۵۵ صفحه می باشد.

و در نهایت جزوه آمار به زبان ساده

این بخش شامل مباحث زیر است :

فصل اول

آشنائی با نرمافزار و ورود دادهها
فصل دوم
نامگذاری متغیرها و ویرایش دادهها
فصل سوم
آمارهها
فصل چهارم
آمار توصیفی
فصل پنچم
تحلیل همبستگی
فصل ششم
آزمون تی
فصل هفتم
تحلیل واریانس یکراهه
فصل هشتم
تحلیل واریانس دوراهه
فصل نهم
تحلیل رگرسیون خطی یک و چند متغیره
فصل دهم
تحلیل عامل
فصل یازدهم
جداول توافقی و مجذور کای
فصل دوازدهم
تحلیل واریانس از راه تکرار آزمون
فصل سیزدهم
تحلیل واریانس چند متغیره
فصل چهاردهم
تحلیل رگرسیون اسمی دوارزشی
فصل پانزدهم
تحلیل رگرسیون اسمی چندارزشی
فصل شانزدهم
پایایی
فصل هفدهم
تحلیل کواریانس

با توجه به مباحث مطرح شده در این جزوات استخدامی آمار می توان گفت که این جزوه استخدامی آمار می تواند تمامی نیازهای شما عزیزان را در مبحث آمار مرتفع نماید تا انشاالله بتوانید به کلیه نمونه سوالات استخدامی آمار پاسخ دهید.

۵۴۷۵۰ تومان – سفارش و دانلود
پیشنهاد مطالعه ای سوال به شما
% 20تخفیف
109500 تومان
content_copy 130 مگابایت
15871
نظرات کاربران ( ۰ عدد )