ای سوال ۱۲ ساله شد (مشاهده اطلاعیه) clear
notifications_none

دانلود نمونه سوال اخلاق اسلامی پیام نور

ای سوال

نمونه سوالات اخلاق اسلامی علوم پایه و انسانی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال اخلاق اسلامی یکی از دروس عمومی دانشگاه پیام نور است که را برای شما آماده دانلود کرده ایم.کتاب اخلاق اسلامی دانشگاه پیام نور به معرفی اخلاقی می پردازد که سه بخش اصلی دارد.ارتباط با خدا، ارتباط با مردم و ارتباط با خود.در این کتاب درباره روش اخلاق اسلامی بحث می شود و میخوانیم که ملاک هر کار رضایت پرودگار متعال می باشد و رضای خدا پایه و اساس این اخلاق است.علی علیه السلام یکی از شاخص های والای اخلاق اسلامی می باشد.درباره شاخصی های اخلاق اسلامی صحبت می شود و از مواردی چون تلاش در ارائه نظامی جامع که پاسخگوی همه پرسش های اخلاقی باشد سخن گفته می شود.

سوالات اخلاق اسلامی پیام نور در وبسایت ای سوال شامل ۱۰ نیم سال بوده که از سال ۸۷ تا ۹۷ تمامی نیم سال هایی که در آن آزمون پیام نور برگزار گردیده را شامل می شود.کلیه فایل ها و نیم سال های سوالات اخلاق اسلامی دارای پاسخ نامه بوده و مطالعه آنها می تواند شما را با درصد بالایی از سوالات احتمالی اخلاق اسلامی آشنا نموده بگونه ای که بی نیاز از مطالعه دیگر منابع به نمره عالی در این درس دست یابید.

دانلود نمونه سوال اخلاق اسلامی

دانلود نمونه سوال اخلاق اسلامی

برای دانلود نمونه سوال اخلاق اسلامی ابتدا نظر شما را به خواندن گزیده ای از نمونه سوالات این درس جلب میکنیم.

-بالترین مرتبه توکل کدامیک یک باشد؟

 1. برای خود شانی قائل نباشد و کارها را از خدا بداند.
 2. در همه کارها اعتماد به دیگران داشته باشد.
 3. همانند امید و اتکا کودک به مادر است.
 4. همانند اتکا به وکیل است.

-هدف از آفرینش جهان هستی و زمین و پدیده های زمینی چیست؟

 1. آفریننش انسان
 2. آفرینش پیامبر و اهل بیت (ع)
 3. ابتلاء انسانها جهت نیل به سعادت
 4. آفرینش همه موجودات

-عفت در نظام اخلاقی اسلام یعنی؟

 1. بازداشتن نفس از محرمات خدا و انجام اموری که خدا آن را جایز می داند
 2. اعتدال در خوردن و آشامیدن و قوای متعددی که خدا به انسان عطا کرده است
 3. بازداشتن نفس از کارهای زشت و انجام امور مورد قبول عقل انسان
 4. میانه روی در روابط خود با دیگران و پرهیز از محرمات الهی

دانلود نمونه سوال اخلاق اسلامی

-عناصر سه گانه شکر کدام گزینه است؟

 1. شکر، شاکر و مشکور
 2. قلبی، زبانی و عملی
 3. دنیوی، اخروی و معنوی
 4. شناختی، قلبی و رفتاری

-هدف نهایی از آفرینش انسان کدام گزینه است؟

 1. تسلط بر علوم و معارف دنیوی و اخروی
 2. انجام عمل صالح با اختیار خود
 3. کسب معرفت الهی
 4. زندگی با عزت در دنیا

-فضایل اخلاقی بیم و امید و توکل جزء کدام یک از فضایل به شمار می آیند؟

 1. فضایل اخلاقی ایمانی
 2. فضایل اخلاقی اجتماعی
 3. فضایل اخلاقی عام
 4. فضایل اخلاقی فردی

هم اکنون می توانید به دانلود نمونه سوال اخلاق اسلامی پیام نور بپردازید.این نمونه سوالات تستی و به همراه جواب می باشد.

نمونه سوالات اخلاق اسلامی علوم پایه و انسانی دانشگاه پیام نور نمونه سوال اخلاق اسلامی یکی از دروس عمومی دانشگاه پیام نور است که را برای شما آماده دانلود کرده ایم.کتاب اخلاق اسلامی دانشگاه پیام نور به معرفی اخلاقی می پردازد که سه بخش اصلی دارد.ارتباط با خدا، ارتباط با مردم و ارتباط با خود.در این کتاب درباره روش اخلاق اسلامی ...