ای سوال ۱۲ ساله شد (مشاهده اطلاعیه) clear
notifications_none

سوالات استخدامی کارشناس فنی امور مجلس دیوان محاسبات

کارشناس فنی امور مجلس دیوان محاسبات کشور

سوالات استخدامی کارشناس فنی امور مجلس دیوان محاسباتسوالات استخدامی کارشناس فنی امور مجلس عنوان محصولی دیگر از سری سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور است که برای آزمون جدید تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد،این بسته شامل سوالات عمومی و اختصاصی کارشناس فنی امور مجلس بوده و با توجه به دفترچه و محتویات مندرج در آن آماده سازی شده است که امیدواریم مورد عنایت واقع شود.

آزمون استخدامی دیوان محاسبات در خوشه های مختلف آگهی شد که یکی از آنها کارشناس فنی امور مجلس است و ای سوال به عنوان یکی از معتبرترین و مطرح ترین وبسایت های استخدامی در کشور نهایت تلاش خود را در جهت ارائه بهترین محصول ممکن که بتواند شما را به بالاترین حد از آمادگی علمی برساند به خرج داده است.

مرتبط است با سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور

[phoe-icon name=”fa-gears”] مواد ازمون کارشناس فنی امور مجلس دیوان محاسبات کشور :

دروس عمومی : ریاضی و آمار مقدماتی _ اطلاعات عمومی ، مبانی قانونی _ هوش و توانمندی های عمومی _ زبان و ادبیات فارسی _ معارف اسلامی _ فناوری اطلاعات _

دروس تخصصی : حسابداری مالی ، حسابرسی ، حسابداری دولتی ، قوانین مالی و محاسباتی ( قانون محاسبات عمومی ، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات ) بودجه ، کاربرد نرم افزارها در حسابداری و حسابرسی ، زبان تخصصی

[phoe-icon name=”fa-align-center”] سوالات استخدامی کارشناس فنی امور مجلس دیوان محاسبات ( بخش تخصصی ) :

 • ۱۰۰ عدد سوال حسابداری دولتی
 • ۱۵۰ عدد سوال حسابرسی
 • ۱۷۰ عدد سوال اصول حسابرسی
 • ۱۸۰ عدد سوال حسابداری مالی
 • ۱۱۰ عدد سوال اصول حسابداری
 • ۱۴۰ عدد سوال قوانین مالی و محاسباتی (محاسبات عمومی و برگزاری مناقصات)
 • ۱۶۰ عدد سوال قانون تجارت
 • ۱۴۰ عدد سوال ریاضی و آمار کاربردی
 • ۱۲۵ عدد سوال بودجه
 • ۵۰ عدد سوال کاربر کامپیوتر در حسابداری و حسابرسی
 • ۵۰ عدد سوال کاربر کامپیوتر در حسابداری و حسابرسی
 • ۱۲۰ عدد سوال زبان انگلیسی – تخصصی

تمامی نمونه سوالات فوق دارای پاسخ نامه است،بخش تخصصی سوالات استخدامی کارشناس فنی امور مجلس دیوان محاسبات کشور می تواند در این قسمت شما را به آمادگی کاملی برساند


[phoe-icon name=”fa-align-center”] سوالات استخدامی کارشناس فنی امور مجلس دیوان محاسبات ( بخش عمومی) :

 • ۴۷۰ سوال معارف اسلامی
 • ۴۱۰ سوال زبان و ادبیات فارسی
 • ۴۰۰ سوال زبان انگلیسی
 • ۴۰۰ سوال آمار و ریاضیات
 • ۳۹۰ سوال هوش و استعداد
 • ۴۳۰ سوال کامپیوتر
 • ۴۵۰ سوال اطلاعات عمومی و مبانی قانونی

تمامی سوالات استخدامی کارشناس فنی امور مجلس دیوان محاسبات در بخش عمومی به همراه پاسخ نامه بوده و از سوالات مهم و پرتکرار سال های اخیر استخراج شده اند.


سخنی با خریداران این مجموعه :

ای سوال به عنوان یکی از قدیمی ترین ارائه دهندگان نمونه سوالات استخدامی که فعالیت خود را از سال ۹۰ آغاز نموده و توانسته است تا به اینجا بیش از ۱۰۰ آزمون استخدامی را در کنار شما باشد به خود می بالد و افتخار می کند که در راه رسیدن به موفقیت حامی جویندگان شغل و استخدام است.در آزمون پیش رو یعنی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور نیز ما تمام تلاش خود را در جهت تقدیم کامل ترین بسته های سوالی به خرج داده ایم و امیدواریم این تلاش به موفقیت شما منتج گردد.