نماد اعتماد الکترونیکی ای سوال

نماد اعتماد الکترونیکی مهم ترین مجوز فروشگاه های اینترنتی در کشور است که نشانگر مجوز فعالیت اینترنتی یک وبسایت می باشد که توسط وزارت صمت به متقاضیان ارائه شده و روی کسب و کار فروشگاه ها نظارت می کند.