چگونه مدیریت کلاس درس خوبی داشته باشیم

0
امتیاز 0 از 0 رای
مدیریت کلاس درس

راهکارها و نکات اساسی جهت ارائه بهترین درس و کلاس داری

نکات زیر از مهم ترین کلیدواژه ها و عناوین این مقاله است که در ادامه به بررسی و توضیح کامل آنها می پردازیم …

مدیریت کلاس درس

  • تفکر مثبت داشته باشید
  • جلسه اول را به توضیحات و بیان روش هایتان اختصاص دهید
  • خودتان به کلاستان احترام بگذارید تا دانش آموزان و دانش آموزان نیز از شما یاد بگیرند
  • همواره از دانش آموزان و دانشجویان خود تکلیف بخواهید
  • جدی باشید اما لبخند را فراموش نکنید
  • همواره آماده به کلاس بیایید

با این پیش زمینه فکری که تمامی دانش آموزان برای شلوغ کاری به کلاس می آیند و می خواهند نظم کلاس درس را بر هم بزنند و مدیریت کلاس درس شما را زیر سوال ببرند وارد کلاس نشوید.با آنها در مورد روش های تدریس خود،نوع مدیریت کلاس درس خود و آن مواردی که در کلاس شما حیاتی می باشند و برایتان مهم است همان جلسه اول صحبت نموده و به قولی اتمام حجت نمایید.استادی که دیر به کلاس می آید،موبایلش سر کلاس زنگ می خورد و یا خودکارش را در ماشین جا گذاشته نمی تواند انتظار داشته باشد که از او به عنوان یک مدرس با مدیریت کلاس درس خوب یاد شود و مسلما باید منتظر کلاسی شلوغ و بی نظم باشد.

ای سوال و آموزش تدریس و کلاس داری

کلاس درس خود را پویا نگه دارید بطوریکه برای جلسه بعد تکلیف بدهید و برای آندسته از بچه هایی که به آنها عمل میکنند نمره و فعالیت مثبت در نظر بگیرید و آنهایی که تنبلی می کنند را تنبیه نمایید.معجزه ای که در لبخند زدن وجود دارد را باید تجربه کنید.در حالی که جدی هستید لبخند زدن را فراموش نکنید.مدرس خوب با مدیریت کلاس درس قوی کسی است که شاگردان او را دوست داشته باشند نه او که از روی ترس ظاهرا کلاس را رعایت می کنند.وای از روزی که بچه ها ضعف دانش و آمادگی علمی شما را زیر سوال ببرند،آن زمان اگر تا ابد هم بخواهید مدیریت کلاس درس را بهبود ببخشید دیگر فایده ای نخواهد داشت،پس یادتان باشد مدرسی موفق خواهد بود که آمادگی علمی را در کنار یک مدیریت کلاس درس داشته باشد.

با ارائه این مقاله که بی ارتباط به آموزش و پرورش هم نیست به شما معلمان آینده که با تفکر ارتقاء هنر تدریس هستید و قصد دارید تا با شرکت در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش خود را برای استخدام آماده کنید بسته ای را تحت عنوان سوالات استخدامی آموزش و پرورش ارائه نموده که می توانید با دانلود و مطالعه آن به بهترین شکل ممکن خود را برای این رقابت علمی آماده نمائید.

راهکارها و نکات اساسی جهت ارائه بهترین درس و کلاس داری نکات زیر از مهم ترین کلیدواژه ها و عناوین این مقاله است که در ادامه به بررسی و توضیح کامل آنها می پردازیم ... تفکر مثبت داشته باشید جلسه اول را به توضیحات و بیان روش هایتان اختصاص دهید خودتان به کلاستان احترام بگذارید تا دانش آموزان و دانش آموزان ...
0
امتیاز 0 از 0 رای
پیشنهاد مطالعه ای سوال به شما
3.1
امتیاز 3.1 از 40 رای
content_copy
50295
3.5
امتیاز 3.5 از 4 رای
content_copy
2219
4.6
امتیاز 4.6 از 9 رای
content_copy
4228
5
امتیاز 5 از 1 رای
content_copy
2660
3.6
امتیاز 3.6 از 5 رای
content_copy
4427