در کنار شما 8 ساله شده ایم ( 1390-1398)
خانه --> آخرین اخبار استخدام سازمان امور مالیاتی

نام این بخش : آخرین اخبار استخدام سازمان امور مالیاتی

استخدام سازمان امور مالیاتی سال ۱۳۹۷

استخدام سازمان امور مالیاتی ۹۷ مدیران سازمان امور مالیاتی در مورد استخدام این سازمان توضیح دادند با توجه به نامه ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده بود، اعلام شده بود که تکلیف قبول شدگان تا پایان آبان ماه روشن خواهد شد.البته قبل از این هم بعضی از قبول شدگان آزمون استخدام سازمان امور مالیاتی طی تماس های بسیاری که گرفته بودند ابراز نارضایتی کرده اند و از بی توجهی این سازمان ...

ادامه مطلب ...