1390-1397 اعتباری که در کنار شما هفت ساله شد
خانه --> آزمون استخدامی آستان قدس 93

نام این بخش : آزمون استخدامی آستان قدس 93

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آستان قدس 93 اعلام شدند

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آستان قدس 93 آزمون استخدامی آستان قدس رضوی سال 1393 در تیر ماه امسال با شرکت داوطلبان برگزار شد و متقاضیان استخدام در این نهاد به رقابت با یکدیگر پرداختند.اما اکنون و پس از گذشت نزدیک به یک ماه پایگاه آزمون استخدامی آستان قدس رضوی ضمن اعلام اپذیرفته شدگان آزمون استخدامی آستان قدس 93  مدارک لازم را جهت شرکت این عزیزان برای آزمون مصاحبه اعلام کرده ...

ادامه مطلب ...