1390-1397 اعتباری که در کنار شما هفت ساله شد
خانه --> آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

نام این بخش : آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

استخدام بانک رفاه کارگران سال 94

استخدام بانک رفاه کارگران سال 94دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه کارگراناستخدام بانک رفاه کارگران (تحویلدار)بانک رفاه کارگران در شهر عسلویه طبق مقررات استخدام برای تکمیل بخشی از نیروی کاری خود تصمیم به استخدام از بین آقایان دارای شرایط دارد.این استخدام جهت رده شغلی تحویلدار بوده و از برادران با مدرک کارشناسی یکی از رشته های مد نظر بانک دعوت به همکاری می شود.استخدام بانک رفاه کارگران طی برگزاری آزمون ...

ادامه مطلب ...