1390-1397 اعتباری که در کنار شما هفت ساله شد
خانه --> آزمون استخدامی شهرداری فارس

نام این بخش : آزمون استخدامی شهرداری فارس

استخدام شهرداری فارس سال 94 (شروع ثبت نام)

استخدام شهرداری فارسآذر-94استخدام شهرداری فارس در سال 94استانداری استان فارس برای تکمیل و تامین نیروی انسانی خود در شهرداری های سراسر استان تصمیم به استخدام از بین واجدین شرایط دارد.شهرداری فارس طبق مجور اخذ شده تعداد 194 نفر از داوطلبین واجد شرایط را جذب می نماید. استخدام شهرداری فارس طی مراحل آزمون توانمندي هاي تخصصی، مصاحبه و گزینش انجام خواهد شد و پذیرفته شدگان به صورت پیمانی در شهرداری های ...

ادامه مطلب ...