در کنار شما 8 ساله شده ایم ( 1390-1398)
خانه --> آزمون استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی

نام این بخش : آزمون استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی

استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی سال 94

استخدام وزارت امور اقتصادی و داراییاطلاعیه آزمون استخدامی مصاحبه شغلیپذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق برنامه زمان بندی شده می بایست برای انجام مصاحبه در محل اعلام شده حاضر گردند.این مصاحبه برای پذیرفته شدگان آزمون استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در رشته های شغلی کارشناس مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی می باشد و داوطلبان برای حضور در مصاحبه تخصصی باید روزهای پنج شنبه ...

ادامه مطلب ...