در کنار شما 8 ساله شده ایم ( 1390-1398)
خانه --> آزمون چهارم فراگیر

نام این بخش : آزمون چهارم فراگیر

جمعه سوم شهریور و برگزاری آزمون چهارم فراگیر دستگاههای اجرایی در سراسر کشور

برگزاری آزمون چهارم فراگیر دستگاههای اجرایی در سراسر کشور عزیزمان ایران آزمون چهارم فراگیر نیز به ایستگاه آخر خود یعنی آزمون کتبی نزدیک خواهد شد و حدود ۲ ماه تلاش و مطالعه داوطلبان در این روز می بایست نتیجه اش مشخص گردد،روزها و ساعت ها تلاش جهت ارتقاء سطح علمی،مطالعه منابع موجود در کشور و بازبینی کتب درسی دانشگاه و حتی دبیرستان و تلاشی مثال زدنی که شاید بتواند آینده شغلی ...

ادامه مطلب ...