ای-سوال ; اعتباری که با شما 8 ساله شد ( 1390-1398)
خانه --> ای سوال

نام این بخش : ای سوال

اعتماد به ای سوال ( چرا ای – سوال را برای دانلود سوالات خود انتخاب نمائیم ؟ )

چگونه به یک سایت اعتماد نمائیم ؟ اعتماد چیزی نیست که یک روزه بدست آید. در واقع فرایندی زمانبر بوده که حفظ آن نیز در گرو کار هدفمند و مشتری مدارانه معنی پیدا می کند. قبل از هر چیز حضورتان را ارزشمند و انتخاب ای سوال برای تهیه محصولات کمک آموزشی برای آزمون استخدامی خود را ارج می نهیم و اطمینان می دهیم این حضور و اعتمادی که به ای سوال نموده ...

ادامه مطلب ...

تابستان فصل آزمون های استخدامی در کشور

فصل تابستان به دلایلی چند به فصل آزمون های استخدامی بدل شده است تابستان،فصلی که در کشور به بستنی و شنا و دریا و شمال در کشور شهره است چند سالی است اما به فصل برگزاری آزمون های استخدامی بزرگ و سراسری چون آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی تبدیل شده است.اما چرایی این ماجرا درکش خیلی هم سخت نیست،آنجایی که مدارس و دانشگاهها در فصل تابستان تعطیل هستند و افراد داوطلب ...

ادامه مطلب ...