1390-1397 اعتباری که در کنار شما هفت ساله شد
خانه --> ترجمه مقاله تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری

نام این بخش : ترجمه مقاله تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری

ترجمه مقاله مطالعه موردی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری

دانلود ترجمه مقاله تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری مقاله این صفحه شامل ترجمه فارسی و فایل اصلی مقاله می باشد که با عنوان مقاله رضایت مشتری و بازاریابی رابطه ای نیز شناخته می شود. این مقاله در سال ۲۰۱۶ توسط نشریه ijecm منتشر شده و ترجمه فارسی آن در ۱۲ صفحه به همراه رفرنس ارائه می گردد و فرمت ترجمه ورد می باشد. محتویات : ترجمه فارسی و اصل ...

ادامه مطلب ...