ای-سوال ; اعتباری که با شما 8 ساله شد ( 1390-1398)
خانه --> جزوات استخدامی مامایی وزارت بهداشت

نام این بخش : جزوات استخدامی مامایی وزارت بهداشت

سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت

سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت یکی دیگر از تولیدات ای سوال بوده و مطمئنا برای آزمون سال جاری پکیجی کامل می باشد این بسته در سال ۹۶ بسیار دریافت شده بطوری که بعد از هجمه و دریافت این مجموعه تیم متخصص ما نمونه سوالاتی جدیدی را وارد این پکیج کرد و طی چند هفته این بسته را آپدیت مجددا آپدیت نموده است. حال در ادامه می ...

ادامه مطلب ...