ای-سوال ; اعتباری که با شما 8 ساله شد ( 1390-1398)
خانه --> دانلود سوالات دیوان محاسبات

نام این بخش : دانلود سوالات دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور ( آشنایی با دیوان محاسبات )

دیوان محاسبات کشور و آشنایی با این نهاد دولتی دیوان محاسبات کشور یک نهاد دولتی در کشور است که زیر نظر و وابستگی مجلس قرار دارد و وظیفه اش بررسی و نظارت بر کلیه فرایندهای مالی در کشور می باشد که به عبارتی دیگر میتوان گفت یک ارگان نظارتی مجلس است و به مجلس در جهت رویت و بررسی رفتارهای مالی ارگان های مختلف یاری می رساند.این نهاد کلیه حساب های ...

ادامه مطلب ...