در کنار شما 8 ساله شده ایم ( 1390-1398)
خانه --> دبیر جغرافیا

نام این بخش : دبیر جغرافیا

دانلود سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش 1398

سوالات تخصصی  استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش ۹۸ آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ که از اردیبهشت ماه سال جاری زمزمه های استخدام آن در اخبار منتشر گردید برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها این بارقه امید را به همراه آورد که بتوانند با موفقیت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش به استخدام درآمده و در حوزه تدریس و یا دیگر بخش های این وزارت خانه مشغول کار شوند. مرتبط است با ...

ادامه مطلب ...