ای-سوال ; اعتباری که با شما 8 ساله شد ( 1390-1398)
خانه --> دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 89

نام این بخش : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 89

دانلود دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دوره های قبل

دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دوره های قبل ( سال های 84-86-89) نمونه سوالات عمومی و تخصصی مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش را می توانید از این بخش با عنوان دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دوره های قبل دانلود نمایید. این مجموعه شامل دفترچه نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال های 84-86-89 می باشد که در ادامه به تشریح مواد این دفترچه خواهیم ...

ادامه مطلب ...