در کنار شما 8 ساله شده ایم ( 1390-1398)
خانه --> سوالات استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار

نام این بخش : سوالات استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار

سوالات استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار

دانلود سوالات استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در این بخش از وبسایت می توانید نمونه سوالات استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت نمایید. این موسسه غیر دولتی بوده و یک شخصیت حقوقی و مالی مستقل را داراست. پیش از تاسیس این سازمان سازمانی با عنوان بورس اوراق بهادار تهران هم زمان عهده دار نظارت بر عملیات بازار اوراق بهادار ایران بوده است. ولی بعد از تصویب قانون جمهوری ...

ادامه مطلب ...