در کنار شما 8 ساله شده ایم ( 1390-1398)
خانه --> سوالات استخدامی فراگیر

نام این بخش : سوالات استخدامی فراگیر

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 1398

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی (عمومی و تخصصی) آزمون جدید فراگیر اجرایی که با نام آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی برای همه شناخته شده است چند سالی است که در سراسر کشور به طور متمرکز برگزار میشود.در این رقابت های علمی همه ساله تعداد بسیار زیاد و قابل توجهی داوطلب کار و فارغ التحصیل دانشگاهی جهت محک خود برای کسب جایگاهی شغلی شرکت نموده و امسال نیز شاهد برگزاری هفتمین آزمون استخدامی ...

ادامه مطلب ...