در کنار شما 8 ساله شده ایم ( 1390-1398)
خانه --> 160 هزار نیرو در وزارت بهداشت

نام این بخش : 160 هزار نیرو در وزارت بهداشت

160 هزار نفر باید در وزارت بهداشت استخدام شوند

160 هزار نیرو در وزارت بهداشتبه گفته ی سید علی صدرالسادات، معاون مدیریت منابع وزارت بهداشت، این وزارت خانه به استخدام 160 هزار نیرو نیازمند است که از این تعداد 17 هزار نفر در سال 95 استخدام خواهند شد.ایشان در نشست معاونان دانشگاه علوم پزشکی ابراز کردند که در وزارت بهداشت با وضعیت عجیبی از نظر نیرو مواجه هستیم.در برخی از قسمت ها با کمبود نیرو و در بعضی از ...

ادامه مطلب ...