درخواست مجموعه

در صورتی که مجموعه ای در سایت موجود نیست می توانید آنرا درخواست بدهید تا در اسرع وقت آماده نمائیم.می توانید جهت ثبت درخواست از واتس آپ به شماره ۰۹۱۲۰۵۵۱۱۶۲ پیام بدهید.

نکته : ذکر دروس مورد نظر در مجموعه های تخصصی لازم بوده و بدون این مورد به درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.